Løgn og bedrag?

b24fe64207f670c1710f1cd85346e0c8

Hard kritikk mot mediene gjør at flere lurer på hvor mye av det vi hører er sant. Gif hentet fra Tenor

Nyheter skal holde politikere, regjeringer og samfunnet ærlig. Mediene skal holde det norske folk oppdatert og informert om det som skjer rundt oss. Demokratiet avhenger av mediene på flere måter enn én. For at diverse farer slik som propaganda ikke skal spres er det nødvendig at mediene er sannferdige og har folkets tillit.

Les videre

Reklamer

Spill som nyhetsmedie

Jeg husker ennå da spill som The Sims kom ut i 2000 og har siden preget flere barndommer. Her var målet å lage din egen familie der du fulgte utviklingen av deres liv. Suksessen kom fra at spillene var virkelighets baserte, men du fikk bestemme denne virkeligheten. Hvis du ville så kunne du til og med «gjenskape» eksen din og la han drukne i et basseng. Men hva skjer når spill er fullstendig basert på virkeligheten og ikke bare lånte elementer?

Les videre

The 90’s called, they want their paper back

Screenshot 2017-05-08 at 7.46.56 PM

Det er stadig færre som leser papiravisen. Foto hentet fra Pexels

*Pling*

Du er på vei til jobb idet du får en push varsel. Det er Aftenposten som varsler deg om en viktig nyhet. For tjue år siden så måtte du ha sett det på TV, hørt det på radio eller kjøpt avisen etter en hektisk dag. Mediebransjen er i forandring. Vi har flere måter tilgjengelig for å motta nyheter. Vi lever i en verden der alt er i stadig utvikling. For eksempel, VHS -er ble til DVD-er og DVD-er ble til Netflix. Er det snart på tide å brette papiravisen og la det bli et minne som samler støv?

Les videre